Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat honorowy

Polecamy

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz
 

Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz

Cena: 188,00 zł

Zamów
 

Jacek Orłowski - Przewodniczący Kapituły

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 2008 roku monitoruje i sprawdza w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Pisze artykuły o rozwoju e-usług publicznych i występuje na konferencjach branżowych. Opiekun merytoryczny m.in regionalnych Konwentów Informatyków oraz Forum Kierowników IT w Administracji. Od początku kariery zawodowej związany z czasopismami komputerowymi. W latach 90. brał czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego. Ma za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Szkoli i doradza w zakresie zastosowania nowych technologii w podmiotach publicznych oraz firmach.

Marek Bigosiński

Wicedyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Współautor programu informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce, prowadzonego od 1992 r. przez WOKiSS. Z jego inicjatywy od 2000 r. odbywają się cykliczne spotkania informatyków samorządowych w ramach Klubu Informatyka Samorządowego. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRziST, kieruje projektami informatycznymi z obszaru e-administracji i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Mariusz Bogucki

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Od 1995 r. realizuje szeroko pojętą informatyzację regionu w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których celem jest generowanie e-usług dla mieszkańców w celu upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii.

Sebastian Christow

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Wcześniej dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Poprzednio związany z Ministerstwem Gospodarki, do 2004 r. jako radca ministra. Był m.in. kierownikiem zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009–2011 oraz kierownikiem projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Jan Maciej Czajkowski

Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Były prezydent Zgierza, od 2003 do 2010 r. dyrektor Wydziału Informatyki i pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta oraz standardów ISO, do 2012 r. pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. współpracy z organizacjami samorządowymi.

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Przeprowadził z sukcesem wiele projektów miejskich, takich jak: modernizacja sieci transmisji danych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i uzyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu "Miejski Internet", współtworzenie projektu "Urbancard". Wprowadził zmiany, dzięki którym CUI we Wrocławiu świadczy usługi zgodnie z ITIL i uzyskał akredytowany certyfikat ISO 20000.

Xawery Konarski

Adwokat, starszy wspólnik w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradca prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Zakres jego specjalizacji obejmuje sprawy z zakresu prawa telekomunikacyjnego, IT, internetu oraz ochrony informacji.

Krzysztof Kamiński

Kierownik Oddziału Informatycznego, pełniącego funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 10 lat związany z IT w obszarze administracji publicznej. W latach 2012-2014 Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozpoczął transformację zarządzania IT z modelu silosowego na usługowy. Doświadczony manager IT. Przeprowadził wiele projektów od fazy pomysłu do utrzymania. Wśród nich e-protokół, Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń. Obecnie nadzoruje prace zespołu specjalistów w projektach o zasięgu ogólnopolskim np. wdrożenie usług wspólnych (AD, poczta elektroniczna), system zarządzania tożsamością w sądownictwie.

Tomasz Kulisiewicz

Ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, obserwator rynku komunikacji elektronicznej. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Łukasz Łakomski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Były pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.