Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów
 

Jacek Orłowski - Przewodniczący Kapituły

Redaktor naczelny miesięcznika "IT w Administracji". Od 2008 roku monitoruje i sprawdza w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Pisze artykuły o rozwoju e-usług publicznych i występuje na konferencjach branżowych. Opiekun merytoryczny m.in regionalnych Konwentów Informatyków oraz Forum Kierowników IT w Administracji. Od początku kariery zawodowej związany z czasopismami komputerowymi. W latach 90. brał czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego. Ma za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Szkoli i doradza w zakresie zastosowania nowych technologii w podmiotach publicznych oraz firmach.

Marek Bigosiński

Wicedyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Współautor programu informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce, prowadzonego od 1992 r. przez WOKiSS. Z jego inicjatywy od 2000 r. odbywają się cykliczne spotkania informatyków samorządowych w ramach Klubu Informatyka Samorządowego. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRziST, kieruje projektami informatycznymi z obszaru e-administracji i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Mariusz Bogucki

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Od 1995 r. realizuje szeroko pojętą informatyzację regionu w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których celem jest generowanie e-usług dla mieszkańców w celu upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii.

Sebastian Christow

Ekspert ds. konsultingu w obszarze eGov w firmie Atos Polska. Poprzednio przez 20 lat związany z administracją publiczną. Wieloletni dyrektor w obszarach gospodarki cyfrowej i elektronicznej administracji w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Kierownik takich projektów jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (firma.gov.pl), Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (biznes.gov.pl) oraz Platforma Fakturowania Elektronicznego (efaktura.gov.pl).

 

Jan Maciej Czajkowski

Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Były prezydent Zgierza, od 2003 do 2010 r. dyrektor Wydziału Informatyki i pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta oraz standardów ISO, do 2012 r. pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. współpracy z organizacjami samorządowymi.

Ewelina Gładki

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Członek Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka pierwszej edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Inicjator Świętokrzyskich Dni Informatyki 2016 – pierwszego wydarzenia targowego skupiającego środowisko informatyków z podmiotów publicznych oraz biznesu na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym projekty informatyczne w obszarze e-zdrowia, informacji przestrzennej i e-usług realizowanych przez urząd marszałkowski i jednostki wojewódzkie jak również jednostki samorządu terytorialnego. Popularyzatorka projektów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Przeprowadził z sukcesem wiele projektów miejskich, takich jak: modernizacja sieci transmisji danych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i uzyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu "Miejski Internet", współtworzenie projektu "Urbancard". Wprowadził zmiany, dzięki którym CUI we Wrocławiu świadczy usługi zgodnie z ITIL i uzyskał akredytowany certyfikat ISO 20000.

Tomasz Kulisiewicz

Ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, obserwator rynku komunikacji elektronicznej. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wiceprezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, sekretarz Sektorowej Rady ds Kompetencji IT przy PTI.

Łukasz Łakomski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Były pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.